fbpx

Iza ideje o čestitalici stoji socijalno preduzeće iz Beograda koje posluje u okviru organizacije NEOSTART, a svoj profit usmerava na pomoć i podršku osetljivim grupama. Pre svega ona je usmerena na podršku bivšim štićenicima vaspitno – popravnog doma u Kruševcu.
Svaki treći mladi čovek koji napusti ovaj dom bio je dete bez roditeljskog staranja, a svakom drugom se porodica razorila ili nije voljna da ga primi nazad. Zbog toga postoji veliki broj onih koji u trenutku stupanja na slobodu nemaju gde. Prepušteni sami sebi i ulici vrlo često se vraćaju na “stari put” i ponovo čine krivična dela. 
Drugi problem sa kojim se ovi mladi suočavanju jeste borba na surovom tržištu rada gde traže adekvatno zaposlenje. Zbog niskog samopouzdanja i sve veće potražnje veština potrebnim modernom tržištu rada koje oni nemaju, teško se zapošljavaju. 
Zbog takvog stanja  profit će se usmeravati na obezbeđivanje smeštaja i osnovnih životnioh potreba za one mlade koji nemaju kome i gde da se vrate. Sa druge strane uključivanjem u rad samog preduzeća ovi mladi će moći da steknu neka od znanja i veština potrebna modernom tržištu rada.
Podrška za pokretanje preduzeća dobijena je kroz takmičenje Social Impact Award za 2018. godinu u Srbiji gde je ideja za ovo preduzeće osvojila treće mesto i kroz donaciju u opremi od organizacije HELP u Srbiji. Takođe, podršku je pružilo i dosta pojedinaca, posebno mladi IT stručnjaci koji su pomagali u razvoju aplikacije.
Ukoliko želite da pomognete razvoj preduzeća ili ostvarite sa nama neki drugi vid saradnje koji će nam pomoći u rešavanju društevnog problema budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona ili e-maila koje možete pronaći na našoj kontakt strani.

Iza ideje o čestitalici stoji socijalno preduzeće iz Beograda koje posluje u okviru organizacije NEOSTART, a svoj profit usmerava na pomoć i podršku osetljivim grupama. Pre svega ona je usmerena na podršku bivšim štićenicima vaspitno – popravnog doma u Kruševcu. 
Svaki treći mladi čovek koji napusti ovaj dom bio je dete bez roditeljskog staranja, a svakom drugom se porodica razorila ili nije voljna da ga primi nazad. Zbog toga postoji veliki broj onih koji u trenutku stupanja na slobodu nemaju gde. Prepušteni sami sebi i ulici vrlo često se vraćaju na “stari put” i ponovo čine krivična dela. 
Drugi problem sa kojim se ovi mladi suočavanju jeste borba na surovom tržištu rada gde traže adekvatno zaposlenje. Zbog niskog samopouzdanja i sve veće potražnje veština potrebnim modernom tržištu rada koje oni nemaju, teško se zapošljavaju. 
Zbog takvog stanja  profit će se usmeravati na obezbeđivanje smeštaja i osnovnih životnioh potreba za one mlade koji nemaju kome i gde da se vrate. Sa druge strane uključivanjem u rad samog preduzeća ovi mladi će moći da steknu neka od znanja i veština potrebna modernom tržištu rada.
Podrška za pokretanje preduzeća dobijena je kroz takmičenje Social Impact Award za 2018. godinu u Srbiji gde je ideja za ovo preduzeće osvojila treće mesto i kroz donaciju u opremi od organizacije HELP u Srbiji. Takođe, podršku je pružilo i dosta pojedinaca, posebno mladi IT stručnjaci koji su pomagali u razvoju aplikacije.
Ukoliko želite da pomognete razvoj preduzeća ili ostvarite sa nama neki drugi vid saradnje koji će nam pomoći u rešavanju društevnog problema budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona ili e-mail-a koje možete pronaći na našoj kontakt strani. 

Kakva je čestitialica?

Kreirana s ljubavlju

Pošalji poruku ljubavi čestitkom koja je napravljenom s ljubavlju!

Svaka čestitka koju smo kreirali za tebe nastala je s puno ljubavi, a za svaku koju ti sam kreiraš verujemo da će preneti još više ljubavi!

Ručno izrađena

Nakon što kreiraš svoju čestitku mi ćemo je izraditi u našoj maloj radionici. Odštampaćemo je, plastificirati, ugraditi joj modul za zvuk i brižno spakovati da stigne do tebe!

Unikatna

Svaka naša čestitka je unikatna!

Da, baš svaka! Čak i ona koju izabereš među našim unapred pripremljenim opcijama. Zato što zvuk koji će se čuti i poruku koju ćemo ti odštampati sa unutrašnje strane ti biraš.

Društveno odgovorna

Zarada od svake prodate čestitke usmerena je na pomoć i podršku našim klincima koji napuštaju VP Dom u Kruševcu!